Vill du veta mer?

För att ge vägledning i olika frågor som brukar uppkomma vid ett dödsfallhar vi tagitinformationsmaterial som besvarar de flesta frågor som uppkommer i samband med dödfall. Du kan antingen ladda ner det material du önskar här nedan eller hämta/beställadet hos någon av våra begravningsbyråer. Här är några av de aktuella broschyrer och skrifter som finns tillgängliga: