Hur gör jag nu?

Att förlora någon av sina nära och kära hör till de svåraste upplevelserna i livet och det är helt naturligt att känna oro inför allt som måste ordnas. Stödet från omgivningen blir därför extra viktigt. Mycket av det som måste ordnas kan ofta väntaett tag och det som känns allra tyngst att ta tag i får du hjälp med. Tveka inte att ta kontakt med oss på begravningsbyrån – vi finns alltid till hands när du behöver oss.

Kontakta anhöriga och vänner

Att meddela sin närmaste omgivning vad som har hänt är en av de första sakerna man bör göra. Var inte rädd för att be om hjälp och stöd från någon som du kan prata med och dela sorgen med. De flesta uppskattar att få förtroendet att bidra på något sätt.

Fler svar på dina frågor

För att på ett lättfattligt sätt informera om sådant som behöver ordnas inför en begravning har vi tagit fram skriften ”Hur gör jag nu?”. Här finns svaren på många av de frågor som uppstår vid ett dödsfall. Du är också välkommen in och hämta den på något av våra kontor.