Flaggning vid dödsfall

Vid dödsfall hissas flaggan på "halv stång" på dödsdagen, eller dagen efter dödsbeskedet i de fall detta kommit sent. Flaggan hissas först i topp och halas sedan ner 1/3 av stångens längd. Efter att begravningen har ägt rum hissas flaggan i topp. Den kan halas ner omgående eller vid gängse tid. På fasadstänger ska flaggan befinna sig mitt på stången. Tiden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl 09.00. Flaggan halas vid solnedgången (se almanackan) dock senast kl. 21.00.

Det finns ingen lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Utländska flaggor får hissas. Finns den svenska flaggan med skall den ha hedersplats.

En vimpel halas aldrig på "halv" stång.