Att planera sin gravsten

Tanken på att man en gång ska vila under en egen gravsten är också sådant som man skjuter framför sig. Men gör du det nu, slipper dina anhöriga sväva i okunnighet om dina önskemål den dagen du inte längre finns. Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Välkommen in till oss på begravningsbyrånoch hämta ditt exemplar av skriften så berättar vi mer.