Val av begravningsceremoni

En av de första saker ni inom familjenbehöver fundera över och ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Har den avlidne redan skrivit ner sina önskemål i Livsarkivet är valet av ceremoni förmodligen redan klart.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan

För dig som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst, musiker och vaktmästare utan kostnad. I samråd med prästen och oss på begravningsbyrån formar vi en personlig gudstjänst.

Begravningsgudstjänst inom Frikyrkorna

De kristna frikyrkoförsamlingarna begravningsordning skiljer sig inte mycket från Svenska Kyrkans.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är benämningen på den begravning som sker utanför de ordningar som beskrivs genom de olika kristna samfunden eller av andra religioners traditioner. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Varje kommun har utsedda officianter, men även en annan person som familjen väljer kan fungera som officiant. Vi på begravningsbyrån hjälper också till med officianter. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet. Vill du veta mer hämta skriften "Borgerlig begravning" hos oss.

Andra trossamfund

I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sin speciella ordning och begravningsceremoni. Vi har kunskap om begravningar inom Ortodoxa kyrkan, Islam, Hinduism och Buddism m.fl. I vår broschyr "Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle" som du kan hämta på våra kontor går det att läsa mer om begravningar i andra trossamfund.

Musik och dikter

 

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål. Via nedanstående länkar hittar du tips på musik,men även verser och dikter:

Klicka här för förslag på Musik >>

Klicka här för förslag på Verser och dikter >>

Gravsten

Vi har också en skrift som heter ”Stenar som berättar” som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. För att åstadkomma en sten som berättar en historia krävs varken stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in till oss och hämta ditt exemplar.