När man anländer till begravningen

Som gäst vid en begravning är det lämpligt att komma c:a 15 minuter innan begravningen ska börja. Då hinner du hälsa på de närmast anhöriga samt de andra gästerna. Är det mycket gäster förväntas det naturligtvis inte att man skall hälsa på alla. De närmaste kan även ha valt att komma sist av alla eller redan vara på plats i ceremonilokalen.

Var sitter man i ceremonilokalen?

Generellt vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, oftast den högra. Övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan förekomma både traditionsbundna samt av olika praktiska skäl. Reserverade platser kan förekomma. Är du osäker, rådgör med begravningsbyråns representant.

Tal och fotografering

Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen har ofta en mer formell framtoning, medan vid minnesstunden kanske mer vardagsberättelser speglar den avlidnes personlighet och intressen.