Att dela sorgen

Kondoleans är ett sätt att visa sitt deltagande i sorgen. Genom att ringa, sända blommor, brev eller ett kort gör du ditt deltagande synligt. De anhöriga vet att du tänker på dem. Det bästa är att kunna överräcka en hälsning personligt, men med tanke på avstånd och annat är det inte alltid möjligt.

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på begravningen. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste har du rätt,och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Ofta betyder det mycket för den drabbade familjenatt människor tar sig tid att närvara.

Begravning i stillhet

Ibland vill familjen hålla begravningen inom en liten krets och begreppet "Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste" eller "Begravningen har ägt rum" används i annonsering. Detta innebär att familjen bjuder in de gäster som skall närvara.

"Begravningen äger rum i stillhet " eller i enskildhet är inte lika definitivt, även om önskemålet skall respekteras. Vill du gå på begravningen bör du kontakta de anhöriga och höra dig för.