Ceremoni enligt svenska kyrkans ordning

 1. Eventuell klockringning
 2. Ingångsmusik
 3. Extrasång/musik om så önskas
 4. Psalmsång
 5. Griftetal
 6. Bön
 7. Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre mullskovlar eller korstecknet.
 8. Bibelläsning
 9. Psalmsång
 10. Begravningsbön, Herrens bön

Avslutning i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse-begravning kan användas även då kistan ej bärs ut till sänkning vid jordbegravning.

 1. Psalmsång
 2. Avskedet, De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter e intar återtar sina platser.
 3. Slutbön
 4. Välsignelsen
 5. Extra sång/musik om så önskas.
 6. Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
 7. Eventuell klockringning

Avslutning vid jordbegravning

 1. Välsignelsen
 2. Psalmsång
 3. Extra sång/musik om så önskas
 4. Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning och de församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
 5. Kistan sänks i graven
 6. Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
 7. Slutbön
 8. De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
 9. Eventuell klockringning